Biografie Rim Sartori


(Foto: Guus van Lienen)

Geboren te Amsterdam

Rim Sartori heeft al diverse dichtbundels gepubliceerd en publiceert daarnaast ook op literaire dichtsites en in dichtbladen. Ze publiceert zowel in Nederland als in Belgie. In Honderd dichters 2 Internationaal Forum te Leiden met het gedicht Geëtst in 2000.
Enkele van haar gedichten en korte verhalen zijn geplaatst in de bundel:
‘En pluk uit De Taaltuin’, uitgever Gooibergpers Bussum.
In 2001 heeft ze haar eerste dichtbundel uitgegeven: ‘Zoals de wind wil waaien, strooi hier en daar confetti om mij heen’ in samenwerking met Studio ‘86/Durfdesign.
Eervolle vermelding ‘ Een veilige thuishaven’ korte verhalenwedstrijd Amersfoort.
Eervolle vermelding bundel POwEZEIST 1996 gedichtenwedstrijd thema ‘ Verlangen’
Vermelding Opspraak 1998 gedichten Varié / Reflectie
Prijswinnaar dichtwedstrijd ‘Sunsation ’98 Flevoland thema ‘Gezichten’

Rim Sartori probeert zich zelf als het ware in het gedicht te trekken. Ze wil zelf zo goed mogelijk de emotie voelen van de hoofdpersoon van het gedicht. Alleen op die manier vindt ze dat ze de emotie tot zijn recht kan laten komen. Daarnaast probeert ze je ook te raken met haar gedichten. Ze wil niet alleen gedichten schrijven voor vermaak, maar probeert de mens over een onderwerp na te laten denken met naar aanleiding van haar gedicht. Qua ideeën zit Rim Sartori tussen de Tachtigers en de dichters uit het interbellum in. Ze is niet voor l’art pour l’art, maar ook niet voor een gedicht waarbij alleen de woorden belangrijk zijn. Haar mening is dat een combinatie van beide aspecten het beste gedicht voortbrengt.

Zij vergelijkt zichzelf met een moderne danseres met een klassieke opleiding. Ze heeft namelijk onderwijs gevolgd over hoe een modern vers zou moeten zijn, maar geeft zelf toch de voorkeur aan het vrije vers. Met het vrije vers wordt bedoeld dat ze een eigen draai aan haar gedichten geeft en zich niet laat leiden door de regels die ze ooit geleerd heeft.

Rim Sartori heeft samen met Frouke Hansum in 1996 in Almere Vereniging Aldichter opgericht. Aldichter is een groep van Almeerse dichters, die kritisch naar elkaars gedichten luisteren en becommentariëren. Zij komen maandelijks bijeen en een vast punt op de agenda is een poëzieavond met als thema “Dode Dichters Leven”. In dit project staat elke keer een andere overleden dichter of dichteres centraal. Vereniging Aldichter maakt ook gedichten op thema of gedichten die passen bij foto’s en/of beeldhouwwerken. ONTHULLING PROJECT

"GEREGELDE ONTMOETING" 2007
30 mei is het project ‘Geregelde ontmoeting’ gelanceerd in het centrum van Almere-Haven.
De Alliantie Flevoland heeft samen met Attika Architecten, de Vereniging Aldichter, Bayer Beheer, GoedeStede en Ymere dit project tot stand gebracht. Het idee is afkomstig van Attika Architecten. Het bijzondere is dat op de kolommen(de met grijs steen omklede pilaren) tussen de luifels fragmenten van dichtregels zijn afgebeeld van oude en nieuwe dichters.
De dichters ontmoeten elkaar in hun dichtregels over liefde, vandaar de naam ‘Geregelde Ontmoeting’.
25 november 2007 geven zij hun 4e gezamenlijke dichtbundel uit getiteld ‘VIER’. info: www.aldichter.nl

Rim Sartori heeft al verschillende nominaties/ en prijzen gewonnen. Zo heeft ze bijvoorbeeld de dichtwedstrijd ‘Sunsation’ gewonnen die in 1998 in Flevoland gehouden werd.
In 2005 heeft ze met haar gedicht ‘Toekomst’ de tweede prijs gewonnen in de ABNAMRO poëziewedstrijd. In 2006 lukte het haar nogmaals om bij deze wedstrijd de tweede prijs te behalen, ditmaal met haar gedicht Dubbelportret.

Op 30 mei 2010 werd in Gebouw Avanti in Almere Haven de gedichten-en kunstbundel "WoordKunstWoord" van Rim Sartori en Ivo Winnubst feestelijk gepresenteerd.
Zie voor meer informatie:
http://meandermagazine.net/wp/2011/01/beeld-domineert-taal/

16-4-2012 EREBURGERS ALMERESamen met Frouke Hansum verrast met het ereburgerschap van Almere

 

Nog enkele bundels WoordKunstWoord te koop.
Aanbieding: € 12,50 ex verzendkosten.
Keuze uit 4 verschillende covers.

BestelInformatie: www.afterdaan.nl


Meer info op:
www.rimsartori.nl, www.artivo.nl
Website: 
www.rimsartori.nl

Produkten met gedichten van Rim Sartori zoals t-shirts voor mannen of vrouwen en mokken.