Heilige Boeken

gelovigen in een Opperwezen
heeft men steeds geleerd
de Heilige Boeken te lezen
omdat Hij Zijn Woord heeft gedicteerd
aan eerbiedwaardige profeten
ghostwriters, die hebben geschreven
dat wij dt nooit mogen vergeten:
Zijn Wil is Wet, in het leven

maar de edities verschillen nogal
en elke titel heeft volgelingen
die al snel na de zondeval
het lied gingen zingen
van hun enig Ware Geloof
zij voelen zich uitverkoren
gescheiden door een diepe kloof
van de ketters, die zijn verloren

en ng worden onder luide schreeuwen
door ayatollah of predikant
primitief als in de middeleeuwen
andermans boeken verbrand
Heer, wil n keer mijn gebed verhoren
hark al uw Schriften bij elkaar
en dump ze – al gaat er pozie verloren –
met spijt in de versnipperaar


Bert Fakkeldij