In de lift

De Golden Retriever was van adel,
dat zag ik zo,
en ook dat hij een uitstekende opleiding had genoten.
Ik bood hem deemoedig mijn hand
die hij beleefd besnuffelde.

Met een lichte zwaai gaf hij aan
dat ik goed bevonden was.

De opengaande liftdeur
verstoorde onze prille kennismaking.
Hij draaide mij zijn blonde rug toe
en verdween uit mijn leven.


Anne van Rooijen