Natuurlijk fantaseer
ik over jou
Je hebt er alle
kwaliteiten voor

Maar als je mijn
speelveld betreedt
blijf ik niet
tussen de lijnen

Dus beter trad je
niet in het strijdperk

Wees voorzichtig
Schrale Prins

Fantaseer over mij
maar laten we elkaar
vanuit de verte
beleefd groeten

Dat is beter voor
alle partijen

Maarten Borger