Maart 2019Een rap over het schaap


 

Pan schiep het schaap als ‘n verdienmodel

De eerste winst scheer je van zijn vel

De rooie zijn van ons en de blauwe van de buren

De schaapjes zitten klem en moeten het verduren

Zo groeit de berg van warme wol

Ja baas, ja baas, drie zakken vol

De dieren zullen er niet onder lijen

Zuiver scheerwol, de beste om te breien


Dát vinden we allemaal heel terecht 

Ons recht, een recht, twee averecht


’t is herfst en de ooi gooit haar remmetjes los

Heftig ramt de ram er dan tuchtig op los

Om even later weer te kunnen snoeven

Oh man, zij ging haast door haar hoeven

’t is lente als zij de lammetjes werpt

En alles wordt door ons weer aangescherpt

Haar melk verwerken wij tot kaas

Want zij zijn dier en wij de baas


Dát vinden we allemaal heel terecht 

Ons recht, een recht, twee averecht


Lammeren springen dartel en blij

Door d’agrarisch bestemde grázige wei

Scherp is het staal dat hun kelen wacht

En waarmee ze worden afgeslacht

Het állerlaatste vlees van die arme schapen

Zullen we ze nog van de botten schrapen

Dan draaien ze als shoarma rond

Voor heel veel broodjes ongezond


Dát vind ik allemaal niet terecht 

Ons recht, onrecht, heel averechts


Bert Fakkeldij