OKTOBER 2020  ----------------------------------------------De Bard  (Een Germaans heffingenvers)

 

Hij trok door de heuvels/ de hemel zijn  dak

Muzenzoon en minstreel/ zijn eigen meester

Op weg naar een burcht/ met wat brood en een brief

Een schat in zijn hoofd/ zonder schets, zonder schrift

Onmogelijk te beroven/ door het ruig rapaille

De valbrug ging neer/ het vuur verwarmde

Net als de honingwijn/ de ham, de haverpap

Toen sprak hij zijn sproken/ verhief hij zijn lied

Over rovers en reuzen/ en ridders op paarden

Monsters en draken/ manhaftig doorboord

Ook boertige beeldspraak/ om bulkend te  lachen

Men zong en men brulde/ zij bracht hem een blaker

En wees hem zijn sponde/ het speet hem geenszins

Dat ook zij zich daar vlijde/ dienstwillige deerne

En de volgende ochtend/ nog onder de sterren

Trok hij voort door de valpoort/  in het vrije veld

Weer op weg, in de wereld/ met zijn lied zonder last 


Anne van Rooijen
AUGUSTUS 2020  ---------------------------------------------


Griepje


in een manmoedige poging

om het gevaar van verdere knevelarij

door een dreigende politiestaat

Lees verder...

                                 MAART 2020  --------------------------------------------------


Je hand


Klein handje,

Je grijpt, je knijpt,
Ongecontroleerd en zonder doel,
Je speelt kiekeboe, je wijst,  
Je doet van alles en een heleboel,

Lief handje,
Je tekent, je rekent, 
Je schrijft geconcentreerd zinnen op papier, 
Je maakt mooie en onverwachte keuzes,
Je gaat links en rechts op jouw manier

Mooie hand, 
Je verveelt, je streelt, 
Je studeert en je leert, 
Je slaat van je af omdat je ruimte wil, 
Je bedenkt en creëert,

Zorgzame hand, 
Je troost, je knuffelt, 
Je draagt liefde en soms ook last, 
Je wiegt en je verschoont luiers, 
Je klust, je poetst en je wast,

Wijze hand,
Je wordt teder en komt tot bezinnen,
Je hebt al die tijd hard gepoetst en geklust,
Nu is er vrijheid in de vertraging
Je wijsheid wordt omarmt en gekust,

Doorleefde hand,
Serene rust.


Elske Bakker, September 2019FEBRUARI 2020  ------------------------------------------------


Ruiter, branding, wandelaar


Net als ik houdt de zee haar adem in:

Zij stormt op me af, één met paard duikt 
De godin op, de branding vuurwater.

Ver draagt de zon haar blik over mij heen 
En schroeit mijn oude ogen pijnlijk fel.
Ik schuil onder de haren van de herfst, 
Sproei met elke ademtocht meer mist.

In vlasblonde overmoed jaagt ze voorbij,
Mij voorbij op haar met sliklinten versierde 
Buit. Ik sta, een versteende strandpaal. 
 
Niet eerder zag ik, hoorde ik, rook ik
Dat ik al zo lang van zo vroeger was, 
Toen ik je nog onbedijkt najoeg.
 
Ze kijkt om en spetterlacht haar zege
Ik verberg mijn voorjaarshart en zwaai
Alsof ik haar ogenvlam niet zie.

Mijn ingezouten voeten drijft de zee 
Het strand weer op. Nu ben ik haar lentestorm, 
In de wolken wedergeboren paard.  
Ongezadeld zal zij mijn vuur berijden –

Totdat wij opgebrand nog slechts flakkeren, 
Van dit spelen dorstig, de tijd ons wegspoelt.


©een Noordhoek 22 01 2020
DECEMBER 2019  ------------------------------------------------


Bijna-leven-ervaring


gedicht met foto van Geert van der WijkOKTOBER 2019  --------------------------------------------------


Die dag


Lief,
eens zien wij elkaar nooit weer.
Ingehaald door onze tijd
zijn wij die dag 
genadeloos gescheiden 
door een dichte mist.

De een, 
overgezet door de veerman.
De ander,
achtergebleven op de oever.
Elk tussen miljarden,
min een.

Kom, we gaan
Vandaag schijnt de zon.


Bert FakkeldijJULI 2019  --------------------------------------------------------


Alziend


Op het scherm volgen we een wolk van stippen, één ervan ben jij.

Ergens op de rotsen van Gilbraltar, halverwege, wacht je nu.

Jij weet dat lucht geen warme handen heeft boven zee. Je wacht 

op eigen kracht. Duizend kilometer en nog meer, zullen we meegaan

met jouw vleugelslag, hemelwegen, alle meters meten die je vliegt of zweeft.


Ergens in jouw vogelhoofd moet ook een schermpje zijn

waarop jij bossen en velden ziet, ook al heb je die nog nooit gezien.

Worden ze, tjirpend en krioelend, groener, elke kilometer die je vliegt?


Ons weten is niet machtig, ons oog 

kan jou niet behoeden als je valt.

We zullen je vangen in een lijnenspel. 

Je bestaat in coördinaten.


En wie volgt mij, welk puntje in welke grafiek ben ik, zoals ik hier nu zit 

en denk aan jou of als ik kikkers tel, vanavond, bij de sloot?Frouke HansumJUNI 2019  --------------------------------------------------------


Praise the lord (and pass the ammunition)


Een nieuwe Lente, een oud geluid
De lokroep van de oorlogstrom


Hoe de kleur van de hemden
Uit zal pakken is nog ongewis
Maar steek het Vaandel hoog
We gaan de rijen sluiten


Er is een grote Klus te klaren
Voor Volk en Vaderland


Luister, struise vogels
Naar de stem des Volks en vertrouw
Op het woord van de antieke Uil
Volg de triomferende Leider
Vormt allen de rots waarop Hij
Zijn zuil zal bouwen
Op weg naar een Glorieus verleden
Dat nimmer heeft bestaan


Misschien


Vloeit er deze keer geen bloed


Bert Fakkeldij, 23 maart 2019
MEI 2019  ---------------------------------------------------------


Wee oh Wie


 Wij zullen zijn beeld blurren

Voor altijd achter een beslagen ruit
Wij zullen hem verpixelen 
Het raster zo grof mogelijk maken

Een schim wordt hij 
Wat grijze blokjes
Naamloos zal hij zijn, zolang ik spreek
Zegt de premier, aangeslagen

De doden zullen wij noemen
Hun namen schrijven op de stoep
Hun namen horen, elke dag

Frouke Hansum
APRIL 2019  -------------------------------------------------------


Een rap over het schaap 


Pan schiep het schaap als ‘n verdienmodel
De eerste winst scheer je van zijn vel
De rooie zijn van ons en de blauwe van de buren
De schaapjes zitten klem en moeten het verduren
Zo groeit de berg van warme wol
Ja baas, ja baas, drie zakken vol
De dieren zullen er niet onder lijen
Zuiver scheerwol, de beste om te breien

Dát vinden we allemaal heel terecht 
Ons recht, een recht, twee averecht

’t is herfst en de ooi gooit haar remmetjes los
Heftig ramt de ram er dan tuchtig op los
Om even later weer te kunnen snoeven
Oh man, zij ging haast door haar hoeven
’t is lente als zij de lammetjes werpt
En alles wordt door ons weer aangescherpt
Haar melk verwerken wij tot kaas
Want zij zijn dier en wij de baas

Dát vinden we allemaal heel terecht 
Ons recht, een recht, twee averecht

Lammeren springen dartel en blij
Door d’agrarisch bestemde grázige wei
Scherp is het staal dat hun kelen wacht
En waarmee ze worden afgeslacht
Het állerlaatste vlees van die arme schapen
Zullen we ze nog van de botten schrapen
Dan draaien ze als shoarma rond
Voor heel veel broodjes ongezond

Dát vind ik allemaal niet terecht 
Ons recht, onrecht, heel averechts
Bert FakkeldijFEBRUARI 2019  --------------------------------------------------Stil,


is nu de aarde,

die jou dragen mocht,


donker,


zijn de nachten,


die jou bedekten,

weg,


zijn de sterren,


die jouw naam zongen,

de wereld weent,

de harten bloeden,

jij,


bent niet meer.Sulayman el Mathari, januari 2019